Our seniors enjoyed their trip to California over Spring Break!